హరిద్వార్ లో వివాహ వేదికలు

0

Niranjani Akhada Road, Opp Chintamani Ashram Near Safe parking Shravan Nath, Nagar,, Mayapur, Sharvan Nath Nagar, Haridwar, Uttarakhand 249401, India

2 హాళ్లు 50, 80 ppl

ప్రతి వ్యక్తి ధర, శాఖాహారం ప్రతి వ్యక్తికి ₹ 513/ధర

స్పెషల్ ఫీచర్లు: ఎయిర్ కండిషనర్, Wi-Fi / ఇంటర్నెట్, బాత్‌రూమ్

Nainital - Bhawanipur Greens Jhokia, Bhowali Road, Nainital, Uttarakhand 263139, India

2 హాళ్లు మరియు 1 లాన్ 50, 100, 100 ppl

ప్రతి వ్యక్తి ధర, శాఖాహారం ప్రతి వ్యక్తికి ₹ 540/ధర

ప్రతి ప్లేటుకు ధర, నాన్-వెజ్ ప్రతి వ్యక్తికి ₹ 640/ధర

వంటకం రకం: Indian, Chinese, Continental

స్పెషల్ ఫీచర్లు: ఎయిర్ కండిషనర్, Wi-Fi / ఇంటర్నెట్, స్టేజీ, ప్రొజెక్టర్, టివి స్క్రీన్‌లు, బాత్‌రూమ్, హీటింగ్

NH-58, Haridwar-Rishikesh Road, Opp. Dev Sanskriti University, Haridwar, Uttarakhand 249411, India

3 హాళ్లు మరియు 2 లాన్‌లు 50, 70, 230, 250, 300 ppl

ప్రతి వ్యక్తి ధర, శాఖాహారం ప్రతి వ్యక్తికి ₹ 750/ధర

ప్రతి ప్లేటుకు ధర, నాన్-వెజ్ ప్రతి వ్యక్తికి ₹ 950/ధర

వంటకం రకం: Multi-cuisine

స్పెషల్ ఫీచర్లు: టెర్రస్, ఎయిర్ కండిషనర్, స్టేజీ, ప్రొజెక్టర్, టివి స్క్రీన్‌లు, బాత్‌రూమ్

Haridwar Rishikesh Highway Haripur Kalan, Motichur, Haripur Kalan, Haridwar, Uttarakhand 249401, India

3 హాళ్లు మరియు 1 లాన్ 40, 50, 60, 150 ppl

ప్రతి వ్యక్తి ధర, శాఖాహారం ప్రతి వ్యక్తికి ₹ 1,200/ధర

ప్రతి ప్లేటుకు ధర, నాన్-వెజ్ ప్రతి వ్యక్తికి ₹ 1,200/ధర

వంటకం రకం: Multi-cuisine

స్పెషల్ ఫీచర్లు: టెర్రస్, ఎయిర్ కండిషనర్, Wi-Fi / ఇంటర్నెట్, టివి స్క్రీన్‌లు, బాత్‌రూమ్, హీటింగ్

NH-58, 12th Milestone, Rajputna Road, Haridwar, Uttarakhand 249405, India

2 హాళ్లు మరియు 1 లాన్ 150, 250, 500 ppl

ప్రతి వ్యక్తి ధర, శాఖాహారం ప్రతి వ్యక్తికి ₹ 1,200/ధర

ప్రతి ప్లేటుకు ధర, నాన్-వెజ్ ప్రతి వ్యక్తికి ₹ 1,400/ధర

వంటకం రకం: Indian, Oriental, Continental, Multi-cuisine

స్పెషల్ ఫీచర్లు: ఎయిర్ కండిషనర్, Wi-Fi / ఇంటర్నెట్, స్టేజీ, ప్రొజెక్టర్, టివి స్క్రీన్‌లు, బాత్‌రూమ్, హీటింగ్

355, Haridwar Road, Palika Nagar, Rishikesh, Uttarakhand 249201, India

1 హాలు మరియు 1 లాన్ 50, 300 ppl

ప్రతి వ్యక్తి ధర, శాఖాహారం ప్రతి వ్యక్తికి ₹ 800/ధర

వంటకం రకం: Indian

స్పెషల్ ఫీచర్లు: టెర్రస్, ఎయిర్ కండిషనర్, Wi-Fi / ఇంటర్నెట్, స్టేజీ, ప్రొజెక్టర్, టివి స్క్రీన్‌లు, బాత్‌రూమ్

Roorkee Karondi Near Pharma, Dehradun Rd, Indian Institute of Technology Roorkee, Roorkee, Uttarakhand 247667, India

2 హాళ్లు మరియు 1 లాన్ 100, 300, 500 ppl

ప్రతి వ్యక్తి ధర, శాఖాహారం ప్రతి వ్యక్తికి ₹ 400/ధర

ప్రతి ప్లేటుకు ధర, నాన్-వెజ్ ప్రతి వ్యక్తికి ₹ 500/ధర

వంటకం రకం: Multi-cuisine, Indian, Continental

స్పెషల్ ఫీచర్లు: ఎయిర్ కండిషనర్, Wi-Fi / ఇంటర్నెట్, ప్రొజెక్టర్, బాత్‌రూమ్

Near Rajaji Park Chila Range Nazibabad Road, Rajaji National Park, HARIDWAR, UTTARANCHAL, 249408, India

సీటింగ్ సామర్ధ్యం 100 వ్యక్తులు

ప్రతి వ్యక్తి ధర, శాఖాహారం ప్రతి వ్యక్తికి ₹ 825/ధర

ప్రతి ప్లేటుకు ధర, నాన్-వెజ్ ప్రతి వ్యక్తికి ₹ 925/ధర

స్పెషల్ ఫీచర్లు: ఎయిర్ కండిషనర్, Wi-Fi / ఇంటర్నెట్, స్టేజీ, ప్రొజెక్టర్, టివి స్క్రీన్‌లు, బాత్‌రూమ్, హీటింగ్

Shankar Ashram Chowk Haridwar Delhi Road, Yogi Vihar Colony, Model Colony, Haridwar, Uttarakhand 249407, India

2 హాళ్లు 150, 250 ppl

ప్రతి వ్యక్తి ధర, శాఖాహారం ప్రతి వ్యక్తికి ₹ 444/ధర

స్పెషల్ ఫీచర్లు: ఎయిర్ కండిషనర్, Wi-Fi / ఇంటర్నెట్, బాత్‌రూమ్

Gulab Bagh, Gyan Lok Colony, Mayapur, Haridwar, Uttarakhand 249408, India

సీటింగ్ సామర్ధ్యం 800 వ్యక్తులు

ప్రతి వ్యక్తి ధర, శాఖాహారం ప్రతి వ్యక్తికి ₹ 400/ధర

స్పెషల్ ఫీచర్లు: ఎయిర్ కండిషనర్, Wi-Fi / ఇంటర్నెట్, స్టేజీ, టివి స్క్రీన్‌లు, బాత్‌రూమ్

near shankaracharya chowk Nh-58, Kankhal, Haridwar, Uttarakhand 249408, India

సీటింగ్ సామర్ధ్యం 300 వ్యక్తులు

ప్రతి వ్యక్తి ధర, శాఖాహారం ప్రతి వ్యక్తికి ₹ 805/ధర

స్పెషల్ ఫీచర్లు: ఎయిర్ కండిషనర్, Wi-Fi / ఇంటర్నెట్, టివి స్క్రీన్‌లు, బాత్‌రూమ్

Syahi Devi Estate, Shitlakhet, Uttarakhand 263678, India

1 హాలు మరియు 1 లాన్ 60, 65 ppl

ప్రతి వ్యక్తి ధర, శాఖాహారం ప్రతి వ్యక్తికి ₹ 750/ధర

ప్రతి ప్లేటుకు ధర, నాన్-వెజ్ ప్రతి వ్యక్తికి ₹ 750/ధర

వంటకం రకం: Indian, Chinese, Continental

స్పెషల్ ఫీచర్లు: ఎయిర్ కండిషనర్, Wi-Fi / ఇంటర్నెట్, బాత్‌రూమ్, హీటింగ్

Plot C1, Sector 12, Haridwar, Uttarakhand 249603, India

1 హాలు మరియు 1 లాన్ 250, 250 ppl

ప్రతి వ్యక్తి ధర, శాఖాహారం ప్రతి వ్యక్తికి ₹ 1,250/ధర

ప్రతి ప్లేటుకు ధర, నాన్-వెజ్ ప్రతి వ్యక్తికి ₹ 1,250/ధర

వంటకం రకం: Multi-cuisine, Continental

స్పెషల్ ఫీచర్లు: ఎయిర్ కండిషనర్, Wi-Fi / ఇంటర్నెట్, బాత్‌రూమ్

1, Shamlok, Bhupatwala, Opposite Shantikunj, Haridwar, Uttarakhand 249401, India

సీటింగ్ సామర్ధ్యం 120 వ్యక్తులు

ప్రతి వ్యక్తి ధర, శాఖాహారం ప్రతి వ్యక్తికి ₹ 722/ధర

స్పెషల్ ఫీచర్లు: ఎయిర్ కండిషనర్, Wi-Fi / ఇంటర్నెట్, బాత్‌రూమ్

Old Rishikesh Road, Doodhadhaar Chowk, Bhagirathi Nagar, Bhoopatwala, Haridwar, Uttrakhand 249401, India

సీటింగ్ సామర్ధ్యం 100 వ్యక్తులు

స్పెషల్ ఫీచర్లు: ఎయిర్ కండిషనర్, బాత్‌రూమ్

Ranipur More, Govindpuri, Devpura, Haridwar, Uttarakhand 249401, India

స్పెషల్ ఫీచర్లు: ఎయిర్ కండిషనర్, Wi-Fi / ఇంటర్నెట్, టివి స్క్రీన్‌లు, బాత్‌రూమ్

Bhoopatwala-Khadkhadi Rd, Hiranwara, Haridwar, Uttarakhand 247663, India

సీటింగ్ సామర్ధ్యం 60 వ్యక్తులు

ప్రతి వ్యక్తి ధర, శాఖాహారం ప్రతి వ్యక్తికి ₹ 200/ధర

స్పెషల్ ఫీచర్లు: ఎయిర్ కండిషనర్, Wi-Fi / ఇంటర్నెట్, బాత్‌రూమ్

10 మరిన్ని చూపించు