Lakshya's Hotel

+91 1334 24 2 600

Singh Dwar, Delhi Bypass Road, Near Gurukul Kangri University, Gurukul Kangri Vishwavidyalaya, Jagjeetpur, Haridwar, Uttarakhand 249408, India, Haridwar
+91 1334 242 600
https://www.facebook.com/LakshyaHotel/
http://www.lakshyashotel.in/
srslakshyahotel@srsparivar.com
விருந்து ஹால்