ஹரித்துவார் இல் உள்ள திருமணம் நடைபெறுமிடங்கள்

0

Nainital - Bhawanipur Greens Jhokia, Bhowali Road, Nainital, Uttarakhand 263139, India

2 அரங்கங்கள் மற்றும் 1 புல்வெளி 50, 100, 100 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம் ₹ 540/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம் ₹ 640/நபர் முதல்

சமையல் வகை: Indian, Chinese, Continental

சிறப்பு அம்சங்கள்: ஏர் கண்டிஷனர், Wi-Fi / இணையம், மேடை, புரொஜக்டர், டிவி திரைகள், குளியலறை, ஹீட்டிங்

NH-58, Haridwar-Rishikesh Road, Opp. Dev Sanskriti University, Haridwar, Uttarakhand 249411, India

3 அரங்கங்கள் மற்றும் 2 புல்வெளிகள் 50, 70, 230, 250, 300 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம் ₹ 750/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம் ₹ 950/நபர் முதல்

சமையல் வகை: Multi-cuisine

சிறப்பு அம்சங்கள்: டெரஸ், ஏர் கண்டிஷனர், மேடை, புரொஜக்டர், டிவி திரைகள், குளியலறை

NH-58, 12th Milestone, Rajputna Road, Haridwar, Uttarakhand 249405, India

2 அரங்கங்கள் மற்றும் 1 புல்வெளி 150, 250, 500 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம் ₹ 1,200/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம் ₹ 1,400/நபர் முதல்

சமையல் வகை: Indian, Oriental, Continental, Multi-cuisine

சிறப்பு அம்சங்கள்: ஏர் கண்டிஷனர், Wi-Fi / இணையம், மேடை, புரொஜக்டர், டிவி திரைகள், குளியலறை, ஹீட்டிங்

Haridwar Rishikesh Highway Haripur Kalan, Motichur, Haripur Kalan, Haridwar, Uttarakhand 249401, India

3 அரங்கங்கள் மற்றும் 1 புல்வெளி 40, 50, 60, 150 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம் ₹ 1,200/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம் ₹ 1,200/நபர் முதல்

சமையல் வகை: Multi-cuisine

சிறப்பு அம்சங்கள்: டெரஸ், ஏர் கண்டிஷனர், Wi-Fi / இணையம், டிவி திரைகள், குளியலறை, ஹீட்டிங்

1, Shamlok, Bhupatwala, Opposite Shantikunj, Haridwar, Uttarakhand 249401, India

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள் 120 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம் ₹ 722/நபர் முதல்

சிறப்பு அம்சங்கள்: ஏர் கண்டிஷனர், Wi-Fi / இணையம், குளியலறை

near shankaracharya chowk Nh-58, Kankhal, Haridwar, Uttarakhand 249408, India

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள் 300 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம் ₹ 805/நபர் முதல்

சிறப்பு அம்சங்கள்: ஏர் கண்டிஷனர், Wi-Fi / இணையம், டிவி திரைகள், குளியலறை

Syahi Devi Estate, Shitlakhet, Uttarakhand 263678, India

1 அரங்கம் மற்றும் 1 புல்வெளி 60, 65 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம் ₹ 750/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம் ₹ 750/நபர் முதல்

சமையல் வகை: Indian, Chinese, Continental

சிறப்பு அம்சங்கள்: ஏர் கண்டிஷனர், Wi-Fi / இணையம், குளியலறை, ஹீட்டிங்

Roorkee Karondi Near Pharma, Dehradun Rd, Indian Institute of Technology Roorkee, Roorkee, Uttarakhand 247667, India

2 அரங்கங்கள் மற்றும் 1 புல்வெளி 100, 300, 500 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம் ₹ 400/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம் ₹ 500/நபர் முதல்

சமையல் வகை: Multi-cuisine, Indian, Continental

சிறப்பு அம்சங்கள்: ஏர் கண்டிஷனர், Wi-Fi / இணையம், புரொஜக்டர், குளியலறை

Niranjani Akhada Road, Opp Chintamani Ashram Near Safe parking Shravan Nath, Nagar,, Mayapur, Sharvan Nath Nagar, Haridwar, Uttarakhand 249401, India

2 அரங்கங்கள் 50, 80 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம் ₹ 513/நபர் முதல்

சிறப்பு அம்சங்கள்: ஏர் கண்டிஷனர், Wi-Fi / இணையம், குளியலறை

Near Rajaji Park Chila Range Nazibabad Road, Rajaji National Park, HARIDWAR, UTTARANCHAL, 249408, India

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள் 100 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம் ₹ 825/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம் ₹ 925/நபர் முதல்

சிறப்பு அம்சங்கள்: ஏர் கண்டிஷனர், Wi-Fi / இணையம், மேடை, புரொஜக்டர், டிவி திரைகள், குளியலறை, ஹீட்டிங்

355, Haridwar Road, Palika Nagar, Rishikesh, Uttarakhand 249201, India

1 அரங்கம் மற்றும் 1 புல்வெளி 50, 300 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம் ₹ 800/நபர் முதல்

சமையல் வகை: Indian

சிறப்பு அம்சங்கள்: டெரஸ், ஏர் கண்டிஷனர், Wi-Fi / இணையம், மேடை, புரொஜக்டர், டிவி திரைகள், குளியலறை

Shankar Ashram Chowk Haridwar Delhi Road, Yogi Vihar Colony, Model Colony, Haridwar, Uttarakhand 249407, India

2 அரங்கங்கள் 150, 250 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம் ₹ 444/நபர் முதல்

சிறப்பு அம்சங்கள்: ஏர் கண்டிஷனர், Wi-Fi / இணையம், குளியலறை

Gulab Bagh, Gyan Lok Colony, Mayapur, Haridwar, Uttarakhand 249408, India

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள் 800 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம் ₹ 400/நபர் முதல்

சிறப்பு அம்சங்கள்: ஏர் கண்டிஷனர், Wi-Fi / இணையம், மேடை, டிவி திரைகள், குளியலறை

Plot C1, Sector 12, Haridwar, Uttarakhand 249603, India

1 அரங்கம் மற்றும் 1 புல்வெளி 250, 250 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம் ₹ 1,250/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம் ₹ 1,250/நபர் முதல்

சமையல் வகை: Multi-cuisine, Continental

சிறப்பு அம்சங்கள்: ஏர் கண்டிஷனர், Wi-Fi / இணையம், குளியலறை

Ranipur More, Govindpuri, Devpura, Haridwar, Uttarakhand 249401, India

சிறப்பு அம்சங்கள்: ஏர் கண்டிஷனர், Wi-Fi / இணையம், டிவி திரைகள், குளியலறை

Old Rishikesh Road, Doodhadhaar Chowk, Bhagirathi Nagar, Bhoopatwala, Haridwar, Uttrakhand 249401, India

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள் 100 நபர்கள்

சிறப்பு அம்சங்கள்: ஏர் கண்டிஷனர், குளியலறை

Jwalapur Road Shankar Ashram

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள் 250 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம் ₹ 550/நபர் முதல்

சிறப்பு அம்சங்கள்: வரவேற்பு பகுதி, Wi-Fi / இணையம், மேடை, ஹீட்டிங்

மேலும் 10 ஐக் காண்பி