ठिकाण

Classic Residency

शाकाहारी थाळी ₹ 550 पासून

1 हॉल 250 लोक

+91 78308 0 0615

Jwalapur Road Shankar Ashram
+91 78308 00615
gm.haridwar@classichotelsindia.com
बॅन्क्वेट हॉल