હરિદ્વાર માં લગ્નના સ્થળો

0

355, Haridwar Road, Palika Nagar, Rishikesh, Uttarakhand 249201, India, Haridwar

ભોજનનો પ્રકાર: Indian

ખાસ લક્ષણો: અગાશી, એર કન્ડીશનર, Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

Ranipur More, Govindpuri, Devpura, Haridwar, Uttarakhand 249401, India, Haridwar

ખાસ લક્ષણો: એર કન્ડીશનર, Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

Jwalapur Road Shankar Ashram, Haridwar

ખાસ લક્ષણો: સ્વાગતનો વિસ્તાર, Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, હિટીંગ

વધુ 10 બતાવો